కేరళ వరదల్లో చిక్కుకున్న సాటి భారతీయులను ఆదుకుందాం

Posted Posted in Press release
FacebookTwitter

కేరళలో మనబిడ్డలను కాపాడుకుందాం.సాయంకోసం ఆపన్నులు చేచాచి అర్దిస్తున్నారు.మనవంతు వారిని ఆదుకుందాం ..!
కేరళ వరదల్లో చిక్కుకున్న సాటి భారతీయులను ఆదుకుందాం.మనం చేసే సహాయం సరిగ్గా వినియోగం అయ్యేట్టు చూద్దాం.సేవాభారతి కేరళలో పెద్దఎత్తున సహాయకార్యక్రమాలు చేపట్టింది.దేవభూమి మరుభూమిగా మారింది.వరద బీభత్సతం నుంచీ తమను కాపాడమని ఆర్తనాదాలు.

సేవాభారతి అకౌంట్ నెంబర్:630501065297
ఐసిఐసిఐ బాంక్.హిమాయత్నగర్ హైద్రాబాద్ బ్రాంచ్.
IFSC కోడ్: ICIC 0006305
సంప్రదించవలసిన నెంబర్: శ్రీఅమితాబ్. 9581550330.
ఆన్ లో కూడా విరాళాలు పంపవచ్చు.

FacebookTwitter

Sangh is My Soul Sri Atal Behari Vajpayee

Posted Posted in Inspiration
FacebookTwitter

 

I came in contact with the RSS in 1939 through Arya Kumar Sabha, a youth branch of Arya Samaj, in Gwalior-then a princely state which was not part of any province. I came from a strong ‘sanatani’ family. But I used to be at the weekly ‘satsang’ of Arya Kumar Sabha. Once Shri Bhoodev Shastri who was a senior worker of Arya kumar Sabha, and a great thinker and an expert organiser, asked us: “What do you do in the evenings?” “Nothing”, we said, because the Arya Kumar Sabha used to meet in the morning on every Sunday. Then he recommended us to go to the shakha. Thus I started going to the Shakha in Gwalior. It was my first association with the RSS. At that time the shakha in Gwalior had just begun. It had only Maharashtrian boys, and naturally all the swayamsevaks used to speak only Marathi. I started going to the shakha regularly. I liked the games played in the shakha as well as the weekly ‘bauddhiks’ (intellectual discourses).

A pracharak, Shri Narayanrao Tarte had come from Nagpur to start the shakha. He was indeed a superb human being; a very simple man, a thinker and an expert organiser. What I am today is the making of Shri Tarte. Next to him I was inspired by Deendayal Upadhyaya and Bhaurao Deoras. Gwalior was then not within the field of Bhauraoji. But once he had come to Gwalior with Shri Balasaheb Apte who was the then Bauddhik Pramukh. Apteji was very soft-spoken. We were soon drawn towards him. I had talked with him for only a few minutes. But the same year (1940) when I went to see the first year Officers’ Training Camp (OTC), I came in close contact with him. I went there just to attend the valedictory function of the camp, not for training. Dr. Hedgewar had also come there for the some time. I first saw him there. When Doctorji was ill I went to see him. In 1941 when I was in High School I did my first year OTC. In 1942 when I was in Intermediate class I did my second year OTC, and I did my third year in 1944 when I was doing my B.A.

When I wrote ‘Hindu Tan-man Hindu Jeevan’ I was a student of class X. After completing my graduation from Gwalior I did my M.A. from the DAV College in Kanpur, because there was no post-graduate college in Gwalior. I then got State Government’s scholarship also. Owing to Partition, I could not complete my Law. And then in 1947, I decided to give up my studies to come out as a whole-time worker of the RSS. Till 1947 I did the RSS work at the shakha level and carried on my studies. I also participated in the Quit India Movement in 1942 and was jailed. I was then studying for my Intermediate examination. I was arrested from my native village Bhateshwar in Agra district. I was then 16.

My father was not attached to the RSS, but my elder brother was. He would go to the shakha. Once he went to the winter camp where he created a problem. He said: “I cannot take my food with the other swayamsevaks. I shall prepare my food myself.” And see how deftly the RSS handled the situation. The ‘sarvadhikari’ (superintendent) of the camp complied with his request and provided him all the necessary thing for preparing his food. After taking his bath and properly adjusting his sacred thread, etc., he started cooking his food. On the first day he prepared the food for himself. the next day, however, he could not prepare it and joined the queue of all swayamsevaks for partaking of the food. Within 44 hours he was changed.

The RSS does not change only individuals. It changes also the collective mind. This is the beauty of the RSS ethos. In our spiritual tradition an individual can attain a great height. Even self-realisation is possible if one undertakes the right ‘sadhana’ and also attain ‘nirvana.’ But what about the society? Nobody thinks about his obligation to the society in general. Now for the first time the RSS thought about it and concluded that by changing individuals we shall change the society. Had the sarvadhikari at the camp scolded him and not allowed him to prepare his food himself his spiritual development would have been thwarted, whereas in the RSS within 44 hours he was a changed boy. This is the “secret method” of the RSS. That is how society is changed. It is true that it is a long process but then there are no short-cuts, no instant recipes.

Gandhiji had praised the RSS for the absence of untouchability in the organisation. Only the RSS organises the society. Other movements only divide the society by emphasising distinct ‘identity’, different ‘interests’, special ‘status’, etc. They only encourage untouchability by constantly reminding the so-called untouchables of their “separateness.” “You are being insulted. You have no place in society.”

The RSS has a two-fold task before it. One is to organise the Hindus. To build a strong Hindu society, well-knit and rising above caste and other artificial differences. Some differences will persist but then variety is the spice of life. Like, we have the differences of the language. We don’t want to destroy this diversity. The other task is to assimilate the non Hindus, like Muslims and Christians in the mainstream. They can follow the faith of their own conviction. No one can object to it. We worship trees, animals, stones, and what not. We have hundreds of ways of worshipping God. They can go where they want. But this country must be looked upon as the Motherland for them. They must have a feeling of patriotism for this country. But the Islamic division of the world into ‘Darul Harab’ and ‘Darul Islam’ comes in the way. Islam has yet to learn the art of existing and flourishing in a country where Muslims are in a minority. They cannot convert the whole of India to Islam. After all, they have to live here. So they have to recognise this fact. And today it has become a matter of grave concern and deep thinking in the Muslim countries. Because Quran offers no guidance in this regard. It only talks of killing kafirs or converting them to Islam. But they cannot do it always and everywhere. How can they do it where they are in a minority? If they try to do it, a major clash will take place and only the members of the minority will be killed. But Muslims themselves have to change this state of affairs. We cannot change it for them.

Congress has not correctly understood the Muslim problem. They continue to carry on their policy of appeasement. But to what effect? The Muslims of this country can be treated in three ways. One is ‘tiraskar’ which means if they will not themselves change leave them alone, reject them as out compatriots. Second is ‘puruskar’ which is appeasement, i.e., bribe them to behave, which is being done by the Congress and others of their ilk. The third way is ‘parishkar’ meaning to change them, that is, restore them to the mainstream by providing them samskaras. We want to change them by offering them the right samskaras. Their religion will not be changed. They can follow their own religion. Mecca can continue to be holy for the Muslims but India should be holier than the holy for them. You can go to a mosque and offer namaz, you can keep the roza. We have no problem. But if you have to choose between Mecca or Islam and India you must choose India. All the muslims should have this feeling: we will live and die only for this country.

I wrote “Hindu Tan-man Hindu Jeevan” when I was studying in the tenth class. I had then said, “koi batlaye Kabul mein jaakar kitni masjiden todin.” I still stand by my words. But we (Hindus) did pull down the structure in Ayodhya. In fact it was a reaction to the Muslim vote-bank. We wanted to solve this problem through negotiation and legislation. But there was no puraskar for burai (evil act). We change burai also with parishkar. Now I think, the Hindu society has been regenerated which was the prime task of the RSS. Earlier Hindus used to bend before an invasion but not now. This change in Hindu society is worthy of welcome. So much change must have come with the new-found self-assertion. This is a question of self preservation. If the Hindu society does not expand itself it will face the crisis of survival. We have to expand ourselves. We have to take others along with. Now the Yadavs and the so-called Harijans are going with us. After all we have to live as Hindus. Once a Yadav leader came to me and said: “Don’t condemn all Yadavs. All Yadavs are not with Mulayam Singh and Laloo Prasad. A ‘samskrit’ (cultured) Yadav does not like them. There can be sections of Rajput, Kurmi and Gujjar Muslims but you cannot find any Yadav Muslim anywhere. The Yadavs never accepted Islam. This talk of “Yadav-Muslim” Unity – MY card – is nothing more than an empty slogan for votes.”

The simple reason for my long association with the RSS is that I like the Sangh. I like its ideology, and above all I like the RSS attitude towards people, towards one another which is found only in the RSS. I remember an incident, when I was in Lucknow. The Socialist movement was its peak. Suddenly a senior socialist activist fell ill. He was lying alone in his house, and nobody went to enquire after his well-being. Then Acharya Narendra Deo came to know and he went to his house to see him. The Acharya then said, “What fraternity is this in the Socialist Party? Nobody has come to see you. It can never happen in the RSS. If a swayamsevak does not go to the shakha only for one day the same day friends will promptly reach his house to enquire about his well-being.”

When I was ill during the Emergency, my family members did not turn up to see me. They were afraid of being arrested for any such action. Only the RSS workers helped me. See, how much living contact and fraternal feeling is in the RSS. Actually the Sangh is our family. We are all one.

In the beginning we could not spread our work in all sections of the society because we did not have enough workers. “Man-making” is the prime job of the RSS. As we now have more workers, we are covering all sections of the society in all fields of life. Changes are taking place in all spheres. But the work of man-making will not be discontinued, it will go on. It must go on. That is what the RSS movement is.

Source: 

RSS: Vision and Action Special May 7, 1995 www.organiser.org 

FacebookTwitter

Common Smaashana ( Cemetery ) for All Hindus

Posted Posted in News
FacebookTwitter

Dasari Rangayya Smaaraka Smaashana Vaatika

By constructing a common cemetery for all castes, Metpally village is one step ahead of other villages in social harmony (sāmarasata). All castes share a common cemetery in Metpally (chinna) village, Keshavapatnam mandal, Karimnagar district.
By allowing all the opportunity to enter into Siva’s ground, the village elders have inaugurated a movement to create social goodwill in all, which is unmatched in the history of the state. Like many other villages, they have demonstrated splendid ideals by taking a step forward, at a time the tangled knots of untouchability in Hindu society are being loosened.
smashanam 3
The sub-inspector of Husnabad, Sri Bhoomaiah, Sri Tummala Sriram Reddy were the chief l eaders of this divine activity. At a time when caste divisions are playing into caste politics, for providing a common facility for last rites to everyone, they alloted 20-30 kuntas, spent Rs. 20 lakhs, and built a cemetery that looks like a beautiful park. The facility is large enough to allow two cremations simultaneously. While cremations normally cost Rs. 15,000, here the cost of a cremation is estimated at only Rs. 5,000. With contentment, one can watch here the rites that enable the departed soul to reach an auspicious end.
smashanam1
The daily upkeep and organisation of the facility are being looked after by Sri Satyam, who runs a mechanic shop, Sri Ravi, Sri Ellareddy and other close companions. The cemetery was inaugurated in February, 2016, this year. It has witnessed so far (till June) nine cremations including those of two from Scheduled Caste community. Arrangements have been made for water for bathing and for wood so as to avoid inconvenience to the users.
smashanam2
This achievement of Metpally village is like a slap on the face of those who shout themselves hoarse from any available mike that the atrocities of the forward castes have increased, and is a standing reproof to those who support untouchability by arguing that all fingers are not created equal. It is also a lesson – instead of fighting, all village elders and youth should accord respect to everyone irrespective of caste, and build the feeling of harmony.”
smashanam 4
In his Vijayadashami address in 2015, Sarsanghchalak of RSS had called for Hindu society to work towards ensuring that all HIndu have common access to temple, cemetery and water sources. Metpally village stands as an example in that direction.  This is #Hindutva in action.
FacebookTwitter

Hindu World View Offers Solutions To All World Problems: RSS Leader Bajrang Lal Gupta

Posted Posted in News
FacebookTwitter

Solution to all the problems of the world today are available in the philosophy of Hindutva, asserted Prof Bajrang Lal Gupta, noted economist and RSS Kshetra Sanghchalak here on Monday.

Addressing the concluding function of Vishwa Hindu Parishad (VHP) regional training camp here at Hari Nagar Prof Gupta said that the world is witnessing a conflict between Hindu and non-Hindu thought.

bajranglal-gupta 2

He said that the Hindu World View is all inclusive and aimed at the welfare of all. The bottom line of Hindu World View is ‘Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah’ i.e. let all be happy, let all be healthy.

This made the Hindu thought and world view as the best-suited philosophy for the welfare not only of the humanity but of all the living and non-living things in the universe. The Hindu World View cares for the environment, nature, and the universe, he said.

He said that the VHP works for establishing this Hindu World View and now the world has also started accepting this thought and its utility.

 Retired IAS officer Ravi Prakash Arora underlined the need for a common civil code in the interest of the country.

Suresh Chandra Gupta who was commanding officer of the training camp that was held from May 21-30, informed that 150 VHP office-bearers from J & K, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Delhi. They were given training in the history of India, Great personalities, environment, swadeshi, religious conversions, cow protection and service and social harmony.

VHP General Secretary Champat Rai, Organizing General Secretary Dinesh Chandra, Joint General Secretary Dr. Surendra Jain and Regional Organising Secretary Karuna Prakash imparted training to the participants in these subjects.

Pujya Yogiji Maharaj blessed the valedictory function and blessed the participants also.

FacebookTwitter