చైనా ఆకతాయి వేషాలు – భారత్ కు ఒక సవాలు

ఒకవైపు , భారతదేశం స్వేచ్ఛవర్తక , ఆర్ధిక వ్యవస్థల వలన పతనాన్ని చుతుంటే, మరోవైపు చైనా ఆర్థికంగా , రాజకీయంగా సవాలు విసురుతోంది. రాజకీయంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇతర ఈశాన్య రాష్ట్రాల మీద తన సైనిక బలంతో దాడులు సాగిస్తుంది.
FacebookTwitter

ఒకవైపు , భారతదేశం స్వేచ్ఛవర్తక , ఆర్ధిక వ్యవస్థల వలన పతనాన్ని చుతుంటే, మరోవైపు చైనా ఆర్థికంగా , రాజకీయంగా సవాలు విసురుతోంది. రాజకీయంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇతర ఈశాన్య రాష్ట్రాల మీద తన సైనిక బలంతో దాడులు సాగిస్తుంది.To read more Download pdf

FacebookTwitter