త్యాగానికి ఒకసాటిలేని ఉదాహరణ బాలసాహెబ్ జీ

మధుమేహవ్యాధితో బాధపడుతున్నప్పటికీ 1994 వరకు బాలసాహెబ్ జీ సంఘ సర్ సంఘచాలక్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు . ఎప్పుడైతే శరీరం పర్యటనలకు సహరించటంలేదో అప్పుడు ప్రముఖకార్యకర్తలందరిని సంప్రదించి ఆ బాధ్యతను రజ్జుభయ్యగారికి అప్పగించి, పక్కకు తప్పుకున్నారు. కార్యనిష్టకు ఒకసాటిలేని ఉదాహరణను మనముందుంచారు .

RSS- ABPS తీర్మానం -2018 -Telugu

భాష ఒక సంస్కృతి, వ్యక్తి, సమాజపు అస్తిత్వానికి, భావ వ్యక్తీకరణకు ప్రధాన వాహకమని అఖిలభారతీయ ప్రతినిధి సభ భావిస్తోంది.  పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

RSS- ABPS Resolution – 2018

Akhil Bharatiya Praitinidhi Sabha is of the view that language is an important constituent of identity and active vehicle of the culture of any individual and society.

Sangh is My Soul Sri Atal Behari Vajpayee

  I came in contact with the RSS in 1939 through Arya Kumar Sabha, a youth branch of Arya Samaj, in Gwalior-then a princely state which was not part of any province. I came from a strong ‘sanatani’ family. But I used to be at the weekly ‘satsang’ of Arya Kumar Sabha. Once Shri Bhoodev […]

సంఘ్ నా ఆత్మ

-శ్రీ అటల్ బేహారి వాజ్ పేయి నాకు ఆరెస్సెస్ తొలిసారిగా 1939లో గ్వాలియర్ లో ఆర్య సమాజ్ యువ విభాగమైన ఆర్య కుమార సభ ద్వారా పరిచయమైంది. నాకు ఆరెస్సెస్ తొలిసారిగా 1939లో గ్వాలియర్ లో ఆర్య సమాజ్ యువ విభాగమైన ఆర్య కుమార సభ ద్వారా పరిచయమైంది. అప్పట్లో గ్వాలియర్ ఇంకా ఏ రాష్ట్రంలోనూ భాగం కాని సంస్థానం. నేను పటిష్టమైన సనాతన సంప్రదాయ కుటుంబానికి చెందినవాడిని. కానీ నేను ఆర్య కుమార సభ సత్సంగ్ కి వారం వారం హాజరయ్యేవాడిని.